Рекламација на производ

Почитувани купувачи,

Сите продажби се конечни, бидејќи се направени по Ваша димензија (custom-made). Рефундирање или измена може да се направи само пред да отпочне производството.

Го задржуваме правото, доколку при завршување на количините на бараниот материјал, пред се Ве консултираме доколку сакате промена на материјал (боја, дебелина, производител и сл.) или пак ќе ги рефундираме средствата.

Доколку сте одбрале сами да ја превземете нарачката, должни сте исто така и да дојдете со соодветен превоз и опрема за заштита односно обезбедување/врзување/прицврстување на материјалот и исто така сте должни да си проверите дали нарачката е во целост.

 Утоварот се врши од наша страна, но обезбедувањето/врзувањето на материјалот е обрска на превозникот/купувачот. Не примаме рекламација по превземање на робата.

Доколку сте одбрале со достава, обврската за утовар, обезбедување и безбедна достава е наша обврска. Ваша обврска е растовар на материјалот и исто така сте должни за ја проверите дали е во целост доставено она што е нарачано.

Kobra-Т © 2023. UKION SHOPS